Behandling

Efter avslutad utredning ges möjlighet till behandling. I behandlingsarbetet fokusera vi på att stärka föräldraförmågan i förhållande till barnets behov.

Barnens behov och föräldrarrelation

Villa Bergerska erbjuder individuellt inriktad behandling för mamman med barnets bästa som utgångspunkt. I vårt behandlingsarbete fokuserar vi på barnens bästa för att föräldern ska få ökad förståelse för barns behov, utveckling och beteende. Vi uppmuntrar och stärker mamman att hitta egna resurser som hon kan använda sig av i sin omsorg om barnet. Vi skapar goda förutsättningar att känna delaktighet, inflytande och tilltro till sin egen förmåga, så kallat empowerment, vilket bidrar till att stärka mammans självförtroende i föräldraskapet.

Insatser

Villa Bergerska eftersträvar att tillgodose familjerna stimulerande och meningsfulla aktiviteter utifrån behov, förutsättningar och möjligheter. Detta sker genom delaktighet och inflytande för den individuella familjen för en positiv och hållbar utveckling. Vi uppmuntrar familjerna att skapa och bevara goda relationer i sitt nätverk. I verksamheten ingår vägledning och färdighetsträning, relationsbearbetning och ekonomisk rådgivning samt samtalsstöd både individuellt och i grupp.