Hur vi arbetar

Vi vill att flickorna ska vara aktiva deltagare i beslut som påverkar deras liv och välbefinnande, personalen arbetar därför ständigt med att inkludera flickorna för att kunna skapa en bestående förändring på insidan. Vi fokuserar på friskhetsfaktorer för att stärka upp flickornas färdigheter mot ett självständigt liv.

Framtid

Hos oss på Villa Bergerska får flickorna lära känna sig själva och möjlighet att utforska vad de mår bra av och hur de vill att framtiden ska se ut. Vi pratar regelbundet om känslor, friskfaktorer, livskunskap men också om vad som kan leda till psykisk ohälsa, både enskilt och i grupp. Vi vill få flickorna att blicka framåt då framtidstänkandet är en stark drivkraft som alla behöver. Vi vet att förändringsprocesser startar när olika visioner och scenarier skrivs, målas eller uttalas. Vi skapar engagemang och ger flickorna insikt i att de är med och formar sin egen framtid.

Ansvar

Flickorna tränas i att ta ett större ansvar över sig själva och sin omgivning med hjälp av tydliga regler och rutiner. De görs delaktiga och får vara med och ta ansvar för utformandet av sina behandlingsinsatser och planeringar. Vi vet att när människor får ta större ansvar över sina liv och de känner kontroll över vardagen så ökar deras känslan av meningsfullhet vilket bidrar till minskad risk för psykisk ohälsa.

Närvaro

För att flickorna ska känna sig sedda och trygga finns personal alltid nära till hands. Att ta sig tid och lyssna är värdefullt och något vi prioriterar högt. Genom att vara närvarande visar vi att flickan vi möter är betydelsefull vilket i förlängningen skapar tillit och en grogrund för en positiv utveckling. Vi vill att våra ungdomar ska känna sig väl omhändertagna hos oss och vi står alltid redo med en kram när någon behöver det.

Gemenskap

Vår genuina målsättning är att alla flickor ska känna att de befinner sig i ett positivt sammanhang hos oss, där de blir bekräftade och inkluderade. Tillsammans med andra placerade flickor får de utmana sig själva och sitt tänkande genom olika aktiviteter och möten vilket stärker deras empatiska förmåga och lägger grunden för ett öppet klimat.