Vi som jobbar här

Eva Holm - verksamhetschef/förestånd

Eva har arbetat som socionom sedan 1989 och är (förutom barnskötare) auktoriserad socionom, familjeterapeut, handledare i psykosocialt arbete, familjeterapeut, leg hälso- och sjukvårdskurator och ASSIP-terapeut. Eva har arbetat inom kriminalvården, familjerätten, som föreståndare för HVB-hem för ensamkommande ungdomar och de senaste 6 åren som kurator/terapeut inom Vuxenpsykiatrin. Sedan 2002 driver hon ett företag där hon under 15 år arbetade som skolkurator, utredare inom Familjerätten avseende vårdnad/boende/umgänge och Socialtjänsten avseende LVU-utredningar tillika BBIC-utredningar. 

Fitim

Fitim är utbildad socialpedagog och har arbetat i 10 år på HVB-hem med bland annat ensamkommande flyktingar och med ungdomar med psykosociala svårigheter. Han har utöver det arbetat på grundskola som socialpedagog och under en period även som skolkurator. På sitt arbete på HVB-hemmet har Fitim varit kvalitetssäkrare.
Fitim är utbildad inom MI (motiverande samtal), ÅP (återfallsprevention), KBT samt LAB (lågaffektivt bemötande) och talar flytande albanska utöver svenska och engelska.

Våra kvalificerade behandlingspedagoger är bland annat utbildade hälsopedagoger, beteendevetare och barnskötare. Tillsammans har de en mycket bred erfarenhet kring arbete med människor rent generellt och med ungdomar på HVB/SiS specifikt. MI, ÅP, LAB, grunder i KBT, lösningsfokuserat förhållningssätt är några av de kompetenser som personalen besitter samt yoga/mindfullness och coachning.