Vi som jobbar här

Hos oss arbetar kvalificerade behandlingspedagoger, beteendevetare och socionomer. Tillsammans har vi en mycket bred erfarenhet kring arbete med människor rent generellt och med ungdomar på HVB/SiS specifikt. Genom att kombinera pedagogiska, psykologiska, sociala och behandlingsrelaterade färdigheter skapar vi en miljö som främjar flickornas utveckling och välbefinnande. Personalen är flexibel, empatisk och anpassar sig efter varje flickas behov vilket är avgörande för att kunna erbjuda optimalt stöd och vägledning.