Du som vill placera hos Villa Bergerska

Vi strävar efter att det ska vara enkelt att placera hos oss på Villa Bergerska, det innebär att vid placering omhändertar vi alla delar, så att du som socialsekreterare ska kunna lägga fokus på myndighetsutövningen. Vi ger alltid individanpassade helhetslösningar utifrån behov och förmåga och vi lägger stor vikt vid att inhämta information från placerande kommun för att försäkra oss om att vi kan tillhandahålla rätt stöd och omsorg för varje familj innan vi tar emot ett uppdrag.

För att placera hos Villa Bergerska är det alltid ansvarig socialsekreterare som behöver kontakta oss för att ställa en placeringsförfrågan. Som vårdnadshavare eller anhörig är man alltid välkommen att kontakta oss med frågor om hur en placering hos oss går till.

Kontakta oss för placering

Eva Holm

Föreståndare
+46 70-487 90 81
eva@villabergerska.se

Fitim Dibrani

Bitr föreståndare
+46 70-448 90 82
fitim@villabergerska.se