Om oss

Vilka är vi?

Vi är en grupp med prestigelösa och varma människor som brinner för att hjälpa ungdomar att nå sin fulla potential. Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och det är just det vi vill hjälpa till att synliggöra. Vi tror på mångfald och olikheter vilket innebär att personalgruppen har en unik kompetens som tillsammans skapar en helhet. Vi har en vision om att skapa den bästa omsorgen för våra ungdomar med nöjda uppdragsgivare och medarbetare. Vi vill helt enkelt göra gott på alla plan och bidra till ett bättre samhälle genom att ta vara på varje individ.

Samverkan, kommunikation och arbetsglädje

Vi är en ansvarstagande samt lösningsfokuserad organisation där vårt fokus bygger på samverkan, kommunikation och arbetsglädje, tillsammans skapar vi en helhet. Vi arbetar aktivt för att utveckla en inkluderande arbetsmiljö som präglas av mångfald, transparens och tydlighet. Organisationens mest värdefulla tillgång är våra medarbetare. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar att utföra ett tillfredsställande och värdegrundsbaserat arbete i en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

Våra relationer

För att flickorna ska trivas under sin tid hos oss, är det viktigt att de upplever trygghet och meningsfullhet. Vi är därför måna om att våra relationer med dem, våra medarbetare och övriga intressenter ska vara goda och hållbara. Att bygga förtroendefulla och stödjande relationer är kärnan i behandlingsarbetet.