Villa Bergerska

Vi hjälper familjer att skapa en trygg, ansvarsfull och värdig framtid

Villa Bergerska arbetar på uppdrag av socialtjänsten gällande föräldraförmåga och barns behov. Efter avslutad utredning erbjuds alltid behandling för att skapa en positiv och bestående beteendeförändring för hela familjen.

Vårt syfte

Villa Bergerska arbetar för att hjälpa familjer att få en trygg, ansvarsfull och värdig framtid med hjälp av kompletta evidensbaserade insatser i form av utredning och behandling, i syfte att skapa en positiv och bestående beteendeförändring för hela familjen.

Vilka vi hjälper

Vi tar emot familjer med olika bakgrund och behov. Den gemensamma nämnaren är att det finns ett behov runt barnen som behöver tillgodoses eller kartläggas för att socialtjänsten ska kunna fatta beslut för barnet och familjens bästa. Vår målgrupp är mammor med barn 0 till 12 år med syskon upp till 16 år. Svårigheterna kan bestå av omsorgs- och/eller anknytningssvårigheter, psykosocial problematik, relationsproblematik eller där det förekommit eller finns misstankar om våld, bevittnande av våld eller övergreppsproblematik. Vi tar emot gravida kvinnor och erbjuder stöd, behandling och föräldrautbildning under graviditetens senare gång. Vi finns där som stöd under förlossningen och utreder föräldraförmågan i anslutning till barnets födelse. 

Beskrivning av hemmet

Verksamheten ligger i en naturnära miljö i Halmstad kommun. Vi har stor trädgård med mycket plats för lek och umgänge. I huvudbyggnaden, som är på tre våningar, finns det 6 lägenheter i olika stora storlekar med plats för både den lilla och den stora familjen. Det finns även tillgänglighetsanpassade lägenheter och toaletter samt hiss i den stora byggnaden. Det finns en stor matsal där familjerna gemensamt tillagar frukost, lunch och middag, två gemensamma TV-rum, ett på varje våningsplan.

Hur vi arbetar

På Villa Bergerska bemöter vi alla människor med respekt inför dennes integritet och egenvärde. Varje person är unik och behöver olika lösningar för att kunna växa som människa. Vi vill skapa en trygg, ansvarsfull och självständig framtid som är värdig för hela familjen. Därför ser vi det som en självklarhet att var och en får individuellt anpassat stöd hos oss, liten som stor. 

Bilder på Villa Bergerska